Begär offert

Priset för översättning är i allmänhet baserat på pris/ord i källtexten.

Övriga tjänster faktureras per timme eller med ett överenskommet fast pris.

Begär offert