Kvalitet

En färdig text av högsta kvalitet är min bästa reklam. Jag översätter bara till mitt modersmål svenska och bara inom områden som jag behärskar. Jag tror på att göra saker på rätt sätt från början – för en nöjd kund kommer ju tillbaka. Därför strävar jag efter långvariga relationer med mina kunder där jag som översättare lär mig företagets produkter, teknik och terminologi. Då blir det enklare för mig att göra ett bra jobb – och i slutänden billigare för kunden.

 

Metod

I korthet går en översättning till så att jag grovöversätter texten, läser igenom och finputsar den, kör ett rättstavningsprogram och slutligen ett kvalitetskontrollprogram.

 

Teknik

Även om jag på dessa sidor har valt att använda en penna som symbol för det skrivna ordet, så är översättningsbranschen oerhört tekniktung. Det pågår en intensiv teknikutveckling, som innebär att det ständigt lanseras nya, prestationshöjande verktyg. Jag försöker hålla mig i framkanten av den utvecklingen och arbeta med de senaste datorstödda översättnings- och kvalitetssäkringsprogrammen enligt devisen ”översätt aldrig samma mening två gånger”. Sådana program innebär att man sparar redan utförda översättningar i ett kund- och produktspecifikt översättningsminne, som sedan kan återanvändas vid nya, liknande projekt eller uppdateringar. Det sparar tid för mig och kostnader för kunden.

Exempel på sådana program är till exempel SDL Trados Studio, Wordfast Pro, MemoQ eller det molnbaserade Translation Workspace.

För kvalitetskontroll använder jag för närvarande i huvudsak Apsic Xbench eller Verifika.