Om översättning

Översättning och anpassning av en text från ett språk till ett annat är en kvalificerad tjänst som kräver gott samarbete och lyhördhet. Det är viktigt att översättaren och kunden kan kommunicera med varandra på ett bra sätt.

 

För att uppnå en hög kvalitet krävs från översättarens sida:

  • att man endast åtar sig uppdrag som man har kompetens för
  • att man håller vad man lovat vad gäller kvalitet, leveranstider mm
  • hellre tacka nej till ett uppdrag än att lova för mycket!

 

Från kunden sida krävs tydlighet vad gäller förväntningarna:

  • vad ska texten användas till?
  • vilken är målgruppen?
  • önskad leveranstid?
  • referensmaterial, om sådant finns

 

Goda råd till köpare av översättningar

Om du inte är van att köpa översättnings- och språktjänster kan du hitta användbar information på någon av följande länkar:

SFÖ: Goda råd till köpare av översättningar
http://www.sfoe.se/upl/files/52584.pdf

ITI: Getting it right – a guide to buying translation
Translation – Getting it right, courtesy of ITI

SFÖ: Om facköversättning
Om facköversättning